Blogi

Miten sinä ajattelet stressistä? 

Stressi ei ole pelkästään pahasta, vaikka sen haitoista tiedetään paljon. Stressistä voi tehdä voimavaran, kun oivaltaa sen olevan sitä, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu silloin, kun jotain itselle merkityksellistä on pelissä. Pieni ajattelutavan, mindsetin, muutos voi olla avain parempaan stressinsäätelyyn.

Jokaisella on käsityksiä stressistä. Ne ovat syvään juurtuneita, ja useimmiten ”stressi on pahasta” -sävytteisiä. 

Tutkimusdata vuosikymmenien ajalta osoittaa, että pidemmän päälle stressi lisää riskiä lähes kaikkeen sellaiseen, mitä emme halua. Itsekin tein väitöskirjani pitkittyneen stressin synnyttämästä työuupumuksesta ja sen haitoista aivoille. Kun huomio on kiinnittynyt stressin haittoihin, on ymmärrettävää, että yleisessä keskustelussa ja arkipuheessa sanasta ”stressi” on tullut synonyymi negatiiviselle stressille.

Mutta itse asiassa juuri se, että stressin haitoista on mittavasti tietoa ja että käsitykset stressin haitoista ovat niin syvään juurtuneita, on viime aikoina saanut tutkijoita pohtimaan asiaa toisesta näkökulmasta

Stressiä stressistä

Voiko olla niin, että stressin haittavaikutukset vain voimistuvat, jos sitä yrittää vaimentaa? Voiko hyvää tarkoittavilla neuvoilla stressin vähentämiseksi ollakin päinvastainen vaikutus? Pyrkimykset vähentää stressiä tuottavatkin lisää stressiä? 

Onko sillä merkitystä, miten ajattelee stressistä?

Tutkimusten mukaan on, ja niihin perehtyminen on ollut itselleni silmiä avaavaa.

Ajattelutavoilla on väliä

Stanfordin yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa professori Alia Crumin johdolla on osoitettu, että stressiin liittyvillä ajattelutavoilla todella on väliä. Pienestä ajattelutavan muutoksesta (“stressi on minulle pahasta” → “stressistä voi olla minulle hyötyä”) voi seurata paljon hyvää muun muassa

  • psyykkisessä hyvinvoinnissa
  • työsuoriutumisessa
  • huomion kiinnittymisessä positiivisiin sävyihin
  • tunteissa ja
  • kehon fysiologisissa toiminnoissa. 

Samat tutkijat laativat ja validoivat myös Stress Mindset Measure -kyselyn, joka arvioi yksilön suhtautumista stressiin. Minulla oli kunnia saada kääntää se suomen kielelle. Alkuperäinen kysely ja sitä tukeva julkaisu löytyvät täältä, ja suomenkielisen kyselyn voi ladata myös tästä

Jos ajattelee, että stressi on pelkästään pahasta, sitä ymmärrettävästi haluaa välttää niin paljon kuin mahdollista. Mutta jos oivaltaa, että stressi on itse asiassa sitä, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu silloin, kun jotain itselle merkityksellistä on pelissä, näkökulma laajenee. Torjumisen sijasta stressin voikin ottaa vastaan, ja opetella hyödyntämään sitä.

Ajattelutavan voi valita

Todellisuudessa stressiä on vaikea tai jopa mahdotonta välttää, koska sitä on kaikkialla ja kaikissa rooleissamme.

Kun stressaavaa tilannetta tai olosuhteita ei voi paeta, voi silti valita, miten stressiin reagoi

Pienikin ajattelutavan muutos voi olla avain parempaan stressinsäätelyyn. Sen myötä stressin voi nähdä kokemuksena, joka auttaa tavoittelemaan itselle tärkeitä päämääriä ja tarkastelemaan omia arvoja. Kokemuksena, josta voi oppia ja kasvaa. 

Stressin kanssa kannattaa opetella kulkemaan, sillä vaikuttavaa stressinsäätelyä näyttäisi olevan kyky nähdä stressissä sen molemmat puolet – sekä huonot että hyvät – ja valita se tie, josta on enemmän apua.